Taxi

 

Alla som vill jobba som taxiförare i Sverige måste ha en taxiförarlegitimation (TFL).

Det är Transportstyrelsen som utfärdar den och det fungerar ungefär som när du tar körkort. För att få söka TFL krävs det att man har fyllt 21 år och att man har haft körkort för personbil i minst 2 år.

För att sedan erhålla TFL ska man bli godkänd på tre teoretiska prov och ett praktiskt körprov hos Trafikverket samt klarat de medicinska kraven som ställs.

 

Taxiteorin består av tre delar:

(Teorin som du köper på Trafikskolan innehåller Kartbok,Taxibok,Körkortsbok och 500st Datafrågor)

 

Kartläsning
Du kommer få kunskap om olika hjälpmedel för att planera färden.

Säkerhet och beteende
Säkerhet och beteende är en viktig del av taxiyrket.

I denna del får du kunskap vilket ansvar du har som förare för att det ska bli en trygg,bekväm och säker resa.

Du kommer också få kunskap om körekonomi, hur olika fordon påverkar miljön och om sjukdomar och funktionsnedsättningar.

Lagstiftning (taxitrafik- och trafiklagstiftning)

 

Körlektionen består av:

Fordonskontroll

Passagerares säkerhet,Miljökörning

Körning i landsvägs- och gatutrafik

Sinnesnärvaro och omdömesförmåga

Antalet körlektioner avgörs av hur god din körförmåga är.

 

Avgifter för kunskaps och körprov hos Trafikverket tillkommer.